اجاق گاز زیگما استیل مدل Filo

اجاق گاز استیل مدل Filo

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×89 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / مجهز به چهارپایه قهوه جوش / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل Pro

اجاق گاز استیل مدل Pro

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51.5×89 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / مجهز به چهارپایه قهوه جوش / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما شیشه ای مدل CristalloS92

اجاق گاز شیشه ای مدل CristalloS92

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×92 سانتیمتر / جنس صفحه : شیشه سکوریت نقره ای،شیشه سکوریت مشکی،شیشه سکوریت سفید / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / سرشعله و شیرآلات دیفندی

اجاق گاز زیگما شیشه ای مدل CristalloS100

اجاق گاز شیشه ای مدل CristalloS100

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×100 سانتیمتر / جنس صفحه : شیشه سکوریت نقره ای،شیشه سکوریت مشکی،شیشه سکوریت سفید / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / سرشعله و شیرآلات دیفندی

اجاق گاز زیگما شیشه ای مدل CristalloC92

اجاق گاز شیشه ای مدل CristalloC92

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×92 سانتیمتر / جنس صفحه : شیشه سکوریت نقره ای،شیشه سکوریت مشکی،شیشه سکوریت سفید / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / سرشعله و شیرآلات دیفندی

اجاق گاز زیگما شیشه ای مدل StandardS90

اجاق گاز شیشه ای مدل StandardS90

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×89 سانتیمتر / جنس صفحه : لعاب مشکی / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / مجهز به چهارپایه قهوه جوش / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل Bella

اجاق گاز استیل مدل Bella

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 54×92.5 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / نوع شعله : پلوپز برنجی حرفه ای سه ژیگلوره دوحالته / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / مجهز به پایه قهوه جوش / سرشعله و شیرآلات دیفندی

اجاق گاز زیگما استیل مدل Berra5G

اجاق گاز استیل مدل Berra5G

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 50×86 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / مجهز به پایه قهوه جوش / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل Bellizi

اجاق گاز استیل مدل Bellizi

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 50×86 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / نوع شعله : پلوپز سه ژیگلوره دوحالته / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / مجهز به پایه قهوه جوش / سرشعله و شیرآلات دیفندی

اجاق گاز زیگما استیل مدل Berbenno5G

اجاق گاز استیل مدل Berbenno5G

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 50×86 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / سرشعله و شیرآلات دیفندی

اجاق گاز زیگما استیل مدل Berbenno4G

اجاق گاز استیل مدل Berbenno4G

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 50×59 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / سرشعله و شیرآلات دیفندی

اجاق گاز زیگما استیل مدل Berra4G

اجاق گاز استیل مدل Berra4G

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 50×59 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما برقی مدل Cristallo4E

اجاق گاز برقی مدل Cristallo4E

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×58 سانتیمتر / جنس صفحه : سرامیک مشکی مات،سرامیک مشکی،سرامیک سفید خاکستری / مدل کلید : اسلایدی / تعداد المنت : 4 عدد / قدرت گرمایی : 6300 وات / مجهز به 9 درجه گرمایی / مجهز به سیستم ایمنی دمای بالا / مجهز به سیستم قفل ایمنی / مجهز به سیستم توقف خودکار / مجهز به سیستم ایمنی سرریز غذا / مجهز به چراغ هشدار / مجهز به تایمر

اجاق گاز زیگما برقی مدل Cristallo2E

اجاق گاز برقی مدل Cristallo2E

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 38×51 سانتیمتر / جنس صفحه : سرامیک مشکی مات،سرامیک مشکی،سرامیک سفید خاکستری / مدل کلید : اسلایدی / تعداد المنت : 2 عدد / قدرت گرمایی : 2900 وات / مجهز به 9 درجه گرمایی / مجهز به سیستم ایمنی دمای بالا / مجهز به سیستم قفل ایمنی / مجهز به سیستم توقف خودکار / مجهز به سیستم ایمنی سرریز غذا / مجهز به چراغ هشدار / مجهز به تایمر

اجاق گاز زیگما برقی مدل Cristallo5E

اجاق گاز برقی مدل Cristallo5E

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×90 سانتیمتر / جنس صفحه : سرامیک مشکی مات،سرامیک مشکی،سرامیک سفید خاکستری / مدل کلید : اسلایدی / تعداد المنت : 5 عدد / قدرت گرمایی : 8600 وات / مجهز به 9 درجه گرمایی / مجهز به سیستم ایمنی دمای بالا / مجهز به سیستم قفل ایمنی / مجهز به سیستم توقف خودکار / مجهز به سیستم ایمنی سرریز غذا / مجهز به چراغ هشدار / مجهز به تایمر

اجاق گاز زیگما استیل مدل FiloSB

اجاق گاز استیل مدل FiloSB

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×89 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده + لعاب مشکی / نوع شبکه : چدن / مجهز به شبکه آرام پز چدنی متحرک / مجهز به ترموکوبل و فندک / مجهز به چهارپایه قهوه جوش / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل unique90

اجاق گاز استیل مدل unique90

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51×86 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل خش دار / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل unique100

اجاق گاز استیل مدل unique100

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 45×100 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل خش دار / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل labG

اجاق گاز استیل مدل labG

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51.5×87.5 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل labGS

اجاق گاز استیل مدل labGS

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51.5×87.5 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : استیل / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل taoG90

اجاق گاز استیل مدل taoG90

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 51.5×88.5 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل taoG130

اجاق گاز استیل مدل taoG130

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 56×134 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل selectG90

اجاق گاز استیل مدل selectG90

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 50.5×86.5 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

اجاق گاز زیگما استیل مدل selectG100

اجاق گاز استیل مدل selectG100

قیمت :
ناموجود

اندازه صفحه : 45×100 سانتیمتر / جنس صفحه : استیل ساده / نوع شبکه : چدن / مجهز به ترموکوبل و فندک / قابلیت کاهش 50 درصدی میزان انتشار مواد سمی و بهینه سازی مصرف انرژی / سرشعله و شیرآلات ساباف

Zigma kitchen built-in hob gas

اجاق گاز زیگما

گاز زیگما

اجاق گاز مبله زیگما

اجاق گاز توکار زیگما

اجاق گاز استیل زیگما

اجاق گاز شیشه ای زیگما

خرید اینترنتی اجاق گاز زیگما

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی زیگما